Το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, κεντρικός και άμεσης προτεραιότητας προγραμματικός στόχος του συνδυασμού μας, στηρίζεται στην ύπαρξη ενός πολύπλευρου Δημοτικού και εθελοντικού δικτύου αλληλεγγύης , το οποίο θα αποκτήσει σταδιακά μία ολοκληρωμένη δομή . Σε αυτό , μεταξύ άλλων , θα περιλαμβάνονται: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο, δομή «ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ»-Ανταλλακτήριο, Γραφείο Πληροφόρησης και στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας, Δίκτυα πώλησης αγροτικών προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ τα οποία θα ενσωματωθούν δημιουργικά στις ήδη υπάρχουσες δομές , με τον Δήμο σε ρόλο συντονιστή, αρωγού και συμπαραστάτη.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

pylwnes

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΔΗ.ΚΟΙ.ΤΑ.ΑΛ.)

Δημιουργία ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

(α) μεταφορά σε αυτό υπαρχόντων σχετικών πόρων του Δήμου

(β) θεσμοθέτηση νέων πόρων π.χ. τέλος ( αποκατάστασης ή χρήσης)  σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα , οι οποίες εκτελούν έργα σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους ή εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οικονομικά αυτούς .

(γ) κατάθεση στο ΔΗ.ΚΟΙ.ΤΑ.ΑΛ. του 20% της αμοιβής όλων των αιρετών στελεχών της Δημοτικής Αρχής καθ΄ όλη την διάρκεια της θητείας τους εκτός περιπτώσεων μη ύπαρξης άλλων πόρων διαβίωσης

(δ) μέγιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών – κοινοτικών κονδυλίων

Στους παραπάνω πόρους του ΔΗ.ΚΟΙ.ΤΑ.ΑΛ. θα έρχεται να προστεθεί και το ανθρώπινο κεφάλαιο και η ανεκτίμητης αξίας εθελοντική προσφορά (σημαντικός μη μετρήσιμος πόρος) η οποία θα προκύπτει από την οργανωμένη και συστηματική εθελοντική δράση, κεντρικό συστατικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης που θα υποστηρίζει το παραπάνω ταμείο.

 Β. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και απόδοσή του συμφώνου κοινωνικής αλληλεγγύης  ο δήμος θα ορίσει αντιδήμαρχο με κύριο αντικείμενο τον ευρύτατο και  ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης Η Δημοτική Αρχή  μέσω του υπεύθυνου Αντιδημάρχου, θα επιδιώξει να αποτελέσει τον συλλογικό  εκφραστή και οργανωτή ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το αναξιοποίητο σημαντικό  εθελοντικό δυναμικό της τοπικής μας κοινωνίας θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση από την Δημοτική Αρχή, αποτελώντας συνεργό σε όλες τις δράσεις τις οποίες θα αναδείξει η κοινωνία των πολιτών. Για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του εθελοντικού κινήματος θα τεθούν σε εφαρμογή, δράσεις ευαισθητοποίησης αλληλεγγύης με  στοχευμένα προγράμματα ενημέρωσης που θα απευθύνονται στην τοπική κοινωνία (με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία του Δήμου).   Κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν οι ήδη ενεργοί φορείς και οι υπαρκτές συλλογικότητες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

stoxoi

Α) Πρόσβαση όλων σε ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό .

1. στηρίζοντας τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες( μέσα από το ΔΗ.ΚΟΙ.ΤΑ.ΑΛ. )  στο μέτρο των δυνατοτήτων του Ταμείου.

2.  υποστηρίζοντας και ενημερώνοντας τους Δημότες για τα συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους (π.χ. τρόποι επανασύνδεσης του ρεύματος, ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ)

3. εφαρμόζοντας ευέλικτες και κοινωνικά ευαίσθητες πολιτικές στο θέμα των δημοτικών τελών ύδρευσης (διεύρυνση κοινωνικού τιμολογίου, δυνατότητα εναλλακτικής τιμολόγησης)

4. παρεμβαίνοντας και διεκδικώντας , με κάθε θεμιτό , μέσο σε κεντρικό επίπεδο  , το αδιαμφισβήτο δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης όλων στα  κοινωνικά αγαθά του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Θα εναντιωθούμε σε κάθε μορφής προσπάθεια ιδιωτικοποίσης.

Β) Δικαίωμα όλων των δημοτών στη στέγαση

1. διερεύνηση αξιοποίησης σχετικών εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων για στεγαστική αποκατάσταση ευπαθών ομάδων.

2.στηρίζοντας , με κάθε πρόσφορο μέσο , κινήματα αλληλεγγύης ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών.

Γ)Κανένας δημότης χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη .

1.εξασφαλίζοντας σε όλους τους ανασφάλιστους δημότες πρόσβαση στο Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο.

2.Διεκδικώντας στελέχωση των υπαρχόντων δομών υγείας του Δήμου μας (Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακή Ιατρεία).

3.μέσω  της διασύνδεσης των  δικτύων αλληλοβοήθειας σε θέματα υγείας με όμορους , και όχι μόνο , Δήμους.

4.μέσα από την ενεργητική στήριξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου , σε συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων στο Νοσοκομείο , αλλά και την αγωνιστική και διεκδικητική στάση του Δήμου , στην προοπτική της διατήρησης αυτού σαν ανεξάρτητου , αυτόνομου και αναβαθμισμένου ως προς την λειτουργία του νοσοκομείου

5.μέσα από την συνέχιση και επέκταση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» με κάθε πρόσφορο μέσο.   

Δ)  Κάλυψη στοιχειωδών αναγκών σίτισης

1. υποστηρίζοντας και αναπτύσσοντας τις υπάρχουσες δομές.

2.προκαλώντας συνέργειες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς οι οποίοι ενεργοποιούνται στον τομέα της διατροφής

3. ενισχύοντας οικονομικά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, μέσα από την αξιοποίηση υπαρχόντων  προγραμμάτων ανακύκλωσης ( πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικών λιπών ) ή την εφαρμογή νέων (προγράμματα ανακύκλωσης Αλουμινίου και Γυαλιού ) , σε συνεργασία πάντα με τους δημότες και την σύνδεση αυτών των προγραμμάτων με ευρύτερα προγράμματα ανακύκλωσης  του Δήμου

Ε)  Εκπαίδευση για όλους

1. στηρίζοντας το δίκτυο των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου χωρίς να αποκλείεται κανείς από την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους

2. στηρίζοντας την  ανάπτυξη ενός πολύπλευρου εθελοντικού δικτύου παροχής μη τυπικής-άτυπης εκπαίδευσης (πρόγραμμα διά βίου μάθησης, κοινωνικά φροντιστήρια , καταπολέμηση ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού κλπ)

ΣΤ) Καταπολέμηση ανεργίας

  1. Προσπάθεια αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου μας
  2. Στήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (με έμφαση στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της ανακύκλωσης, του τουρισμού).
  3. Υλοποίηση  στοχευμένων  εκπαιδευτικών προγραμμάτων για υποψήφιους νέους επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με έμφαση σε εκείνον του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης, αλλά και του τουρισμού και της ανάδειξης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος .

Ο ρυθμός ανάπτυξης και επέκτασης του δικτύου θα είναι ανάλογος των οικονομικών δυνατοτήτων του δημοτικού κοινωνικού ταμείου αλληλεγγύης αλλά και της δυναμικής του αναπτυσσόμενου τοπικού κινήματος αλληλεγγύης. Ο Δήμος θα φροντίζει στην εξασφάλιση ευρύτερων και αμοιβαία επωφελών συνεργασιών με αντίστοιχα δίκτυα άλλων δήμων ή με ανεξάρτητα δίκτυα, θα αξιοποιεί την κοινή θετική εμπειρία και θα την ενσωματώνει με στόχο την γρήγορη και σταθερή ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού δικτύου.

Όλη η παραπάνω δραστηριότητα θα χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της απόλυτης διαφάνειας , από  αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό προτεραιοτήτων στις επιμέρους δομές την αξιοκρατία και την ισονομία . Θα υπόκειται στον έλεγχο των δημοτών.

Τέλος θα υπάρχει ετήσιος δημόσιος ανοιχτός απολογισμός της δράσης και των αποτελεσμάτων της , ενώ θα υπάρχουν τουλάχιστον εξαμηνιαίες ανακοινώσεις των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου .