Ο συνδυασμός «Η Κοινωνία Μπροστά» συνεχίζει την παρουσίαση των προτάσεων του, ανοίγοντας το κεφάλαιο: Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 προτάσσει τους εξής στόχους:

1. Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη µιας οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία.

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: προώθηση µιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας.

3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς: µια οικονοµία µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (άμεσων- κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμμεσων-δια μέσου του Ελληνικού κράτους) προϋποθέτει στέρεες βάσεις, οργάνωση και αξιόπιστη δημόσια εικόνα. Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου αυτή την στιγμή δεν διαθέτει τέτοια εικόνα, διότι απλούστατα ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με κάτι τέτοιο.

Σκοπός είναι ο Δήμος όχι μόνο να χτίσει τη δημόσια αυτή εικόνα αλλά να δημιουργήσει μία μόνιμη δομή παρακολούθησης, υποβολής και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου που θα ασχολείται αποκλειστικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η διαμόρφωση μιας εικόνας αξιοπιστίας είναι η Γνώση, η Πρωτοβουλία, η Δικτύωση και ο Ενθουσιασμός.

πως

Συγκεκριμένες προτάσεις:

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Προσέγγιση γειτονικών Δήμων οι οποίοι έχουν υλοποιήσει ήδη προγράμματα (Δήμος Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ναυπάκτου, Δωρίδας) καθώς και άλλων Δήμων της χώρας που πρωτοπορούν (π.χ. Τρικκαίων, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χανίων). Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης, στελέχωσης, δημιουργίας δικτύων.

Παρουσία σε πανευρωπαϊκά συνέδρια

Πληθώρα ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων λαμβάνει χώρα κάθε εβδομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δεκαπέντε (15) συναντήσεις στην Ελλάδα και τρεις (3) στις Βρυξέλλες με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών (CEMR) για το 2013-2014. (Στοιχεία της ΕΕΤΑΑ). Σε πόσες είχε παρουσία ο Δήμος μας;;;; Σε καμία!

Αναφέρονται συνέδρια στα οποία θα μπορούσε ο Δήμος να έχει παρουσία ή απλή συνεργασία, να ενημερώνεται δηλαδή για τα αποτελέσματά τους. Σημειώνουμε εδώ ότι η παρουσία έγκειται σε ειδικούς απεσταλμένους του δήμου με κατάρτιση και γνώση πάνω στο αντικείμενο. Ενδεικτικά για τον Μήνα Μάρτιο 2014

Ευρωπαϊκά:

–  Αστικός Μετασχηματισμός: Παγκόσμιες Τάσεις και Τοπικές Καινοτομίες

(Ρότερνταμ, 13 Μαρτίου) http://www.urbanrenewal2014.com/

-Αποκατάσταση Ιστορικών Χώρων (Τομάρ, 19-21 Μαρτίου) http://rehab2014.greenlines-institute.org/rehab2014website/

Παγκόσμια:

–    Πράσινες Πόλεις (Μελβούρνη, 18-19 Μαρτίου) http://greencities.org.au/16/about.aspx

– Αστική Ατζέντα 2020  (Ντουμπάϊ, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου) http://www.smg-online.com/UrbanAgenda2020/

 

 

Συμμετοχή (μέλος) σε πανευρωπαϊκές οργανώσεις

Οργανώσεις στις οποίες μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει ως μέλος για την άμεση ενημέρωσή του για προγράμματα, για την εύρεση εταίρων, για την ανάπτυξη δράσεων, για την αναγνωσιμότητα του πανευρωπαϊκά (Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις πιο βασικές)

1.Σύμφωνο των Δημάρχων (http://www.eumayors.eu/index_el.html)

2.Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (http://www.ecf.com/)

3. Κλιματική Συμμαχία (http://www.klimabuendnis.org/home.html)

4.Πόλεις της Ενέργειας (http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=index_en)

5.Ευρω-Πόλεις (http://www.eurocities.eu/eurocities/home)

6.Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (http://www.fedarene.org/)

7.Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Περιφερειών και Περιοχών (http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/)

8.Πρωτοβουλία Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή: http://mayors-adapt.eu/taking-action/participating-cities/

Διαδημοτικές και διαπεριφεριακές συνεργασίες για συμμετοχή στα προγράμματα

 epitropi

Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (horizon 2020): Στο πρόγραμμα Έξυπνες Πόλεις στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020, προτεραιότητα δίνεται στις ψηφιακές τεχνολογίες που μεταφράζονται σε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, αξιοποίηση των πόρων και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Έξυπνη πόλη είναι αυτή που τα παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες γίνονται αποτελεσματικότητα με την χρήση των τηλεπικοινωνιών προς όφελος κατοίκων και επιχειρήσεων. Όπου οι αστικές συγκοινωνίες, η ύδρευση, η αποχέτευση, ο φωτισμός, η ασφάλεια των δημόσιων χώρων αποτελούν προτεραιότητα της έρευνας και των μελετών. Επενδύονται χρήματα στην έρευνα και την καινοτομία. (https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/aboutsmartcities)

Πρόγραμμα Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων: Αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης που  απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης: Κάθε γεωγραφική περιοχή με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά θα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μιας ΟΕΕ, ξεκινώντας από επιμέρους αστικές γειτονιές με πολλαπλές ελλείψεις έως το αστικό, μητροπολιτικό, αστικό-αγροτικό, υπό-περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο. Μια ΟΕΕ μπορεί επίσης να υλοποιήσει ολοκληρωμένες δράσεις σε αποσπασμένες γεωγραφικές μονάδες με παρεμφερή χαρακτηριστικά εντός μιας περιφέρειας (π.χ. ένα δίκτυο πόλεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους).

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Δεν πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά περισσότερο για έναν μηχανισμό που κάνει πιο ορατή τη συμβολή των πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», διευκολύνοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα.

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Πολιτισμός, κινηματογράφος, τηλεόραση, μουσική, λογοτεχνία, πολιτιστική κληρονομιά και άλλοι συναφείς τομείς θα επωφεληθούν από την αυξημένη στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου και από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 5 Δεκεμβρίου του 2013. Με προϋπολογισμό 9 % περισσότερο από ό, τι τα σημερινά επίπεδα – το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας  ανάπτυξης.

Πρόγραμμα LIFE 2014-2020: Για την περίοδο 2014-2020, υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση με 43 % υψηλότερο προϋπολογισμό το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο υπο – πρόγραμμα δράσης για το κλίμα – LIFE Δράση για το Κλίμα. Αυτό ισοδυναμεί με τριπλασιασμό του προϋπολογισμού δράσης για το κλίμα σε σχέση με το πρόγραμμα «LIFE +» για την περίοδο 2007-2013.

Πρόγραμμα Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020: Ειδικότερα, το πρόγραμμα προάγει (α) την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης. Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη: Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης. Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής:  Αδελφοποίηση Πόλεων. Δίκτυα Πόλεων. Έργα της κοινωνίας των πολιτών.

Διαδικτυακό προφίλ

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ως νομικό πρόσωπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να δεικνύει την προσωπικότητα του αυτή και να μην εμφανίζεται ως φυσικό πρόσωπο, όπως πρόχειρα συμβαίνει μέχρι σήμερα. Στόχος του θα πρέπει να είναι η άμεση ενημέρωση των δημοτών και εν συνεχεία λοιπών εξωτερικών φορέων τόσο για τις δράσεις του όσο και για τις δυνατότητες του. Στην παρούσα φάση ενημερωμένο και λειτουργικό προφίλ δεν υπάρχει!

Επίσης απαιτείται δυναμική ιστοσελίδα μέσω την οποίας να μπορεί ο δημότης να πραγματοποιεί τις απλές συναλλαγές του με τον Δήμο αλλά και να ενημερώνεται για τα τρέχοντα νέα και δράσεις. Μια δυναμική και χρηστική ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει (π.χ. ημερολόγιο εκδηλώσεων στο οποίο οι φορείς πριν την έναρξη του χρόνου να σημειώνουν πότε σκοπεύουν να διοργανώσουν κάτι ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, μητρώο Υπηρεσιών, μητρώο Επιχειρήσεων, μητρώο Συνεργατών, φόρουμ συζητήσεων, τουριστική Πληροφορία με διαδραστικούς χάρτες κλπ)

****************************************************************************************

Κλείνοντας την ενότητα, από την οποία παρουσιάσαμε ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις μας, καταλήγουμε στο ότι: Τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στα περιφερειακά προγράμματα και στις διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχει χωρικούς περιορισμούς αλλά περιλαμβάνει περιοχές με ομοειδή χαρακτηριστικά και κοινές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό οι σχέσεις μας με την Περιφέρεια αλλά και με γειτονικούς δήμους θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να επιτύχουμε συνέργειες και ουχί αντιπαλότητες (!) για την εξασφάλιση της συμμετοχή μας στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρήση όμως των εργαλείων απαιτεί τεχνογνωσία και οργάνωση, ώστε να υπάρχει άμεση απορρόφηση, αποτέλεσμα και στο τέλος αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό, θα χτιστεί εμπιστοσύνη για τον Δήμο Μεσολογγίου ο οποίος στη συνέχεια θα μπορέσει να διεκδικήσει περισσότερα προγράμματα και γιατί όχι να αποτελέσει και ο ίδιος την απαρχή μιας συλλογικότητας Ευρωπαϊκών Πόλεων Πολιτισμού. Το μέγεθος του αλλά και η ποικιλομορφία του, τον καθιστούν πρότυπο για εφαρμογή μελετών.

Η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς (αναπτυξιακές εταιρείες, εμποροβιομηχανικούς συλλόγους, επιμελητήρια, σωματεία, ιδρύματα, συλλογικότητες, άτυπες ομάδες, ιδιώτες)  αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση των προγραμμάτων αλλά και για την επιτυχία τους.

Η δημόσια εικόνα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου δεν έχει παρά να χτιστεί σταδιακά με δράσεις και ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα.