kadoi-skoupidia-2[1]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ

            Επειδή ο Δήμος μας, κατά γενική ομολογία, είναι από τους πιο βρώμικους και όλοι έχουμε , κατ΄ αναλογία, την  ευθύνη μας  (Δήμαρχος και Δημοτική αρχή, κάτοικοι και επαγγελματίες, εργαζόμενοι στη καθαριότητα).

            Επειδή οι μπλε κάδοι  έχουν εξομοιωθεί με τους πράσινους , ακυρώνοντας, στη γέννησή της, μία ακόμη προσπάθεια ανακύκλωσης των αποβλήτων.

            Επειδή η πόλη έχει γεμίσει χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων (κτήμα Πετούνη, δρόμος προς ΤΕΙ, αλίπεδα, ρέματα, κλπ.).

            Επειδή το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων  αποτελεί δείκτη πολιτισμού,  μέτρο της συνεννόησης όλης της κοινωνίας και αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας και του τρόπου που λειτουργεί μια κοινωνία.

            Επειδή το πρόβλημα της καθαριότητας του διευρυμένου Δήμου , καθώς και εκείνο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του ( «σκουπιδιών» ) είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους και η επιτυχής διαχείριση του ενός είναι προϋπόθεση  για την επιτυχή έκβαση της επίλυσης και του άλλου.

            Επειδή τα «σκουπίδια»,  έχουν πλέον  τα χαρακτηριστικά  ενός προϊόντος με αξία (την οποία έχουν ήδη μυριστεί οι «εθνικοί» μας και όχι μόνο μεγαλοεργολάβοι και έχουν θέσει σε εφαρμογή εθνικό σχέδιο αξιοποίησης προς ίδιον όφελος και εις βάρος των τοπικών κοινωνιών) αποτελούν  εν δυνάμει  σημαντικό πόρο  υλικών και ενέργειας και η ορθολογική διαχείρισή τους  μπορεί να εξασφαλίσει  θέσεις εργασίας  και σημαντικούς πόρους για τις τοπικές κοινωνίες

            Επειδή κανένας σχεδιασμός, κανένα σύστημα διαχείρισης, καμιά μεθοδολογία και καμιά ρύθμιση θεσμικού χαρακτήρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν έχει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

            Επειδή η ριζική επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας και της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί την πρώτη και αναγκαία συνθήκη για την οποιαδήποτε προσπάθεια τουριστικής αναβάθμισης – ανάπτυξης της περιοχής μας .

            Καταθέτουμε στους Δημότες την εναλλακτική στρατηγική μας πρόταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καθαριότητας και των απορριμμάτων,  παίρνοντας υπόψη  την υπάρχουσα εμπειρία, εμπλουτισμένη και  με τις δικές μας προτάσεις .

Οραματιζόμαστε μια δημόσια-δημοτική-κοινωνική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με τις περισσότερες νέες τοπικές θέσεις απασχόλησης, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Μια διαχείριση με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, αποκεντρωμένη με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένη,  θα βασίζεται δηλαδή στους τρεις παρακάτω άξονες:

α)  πρόληψη-μείωση όγκου αποβλήτων,

β) επαναχρησιμοποίηση (σχεδιασμός και υλοποίηση Δράσης «ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ» και «Ανταλλακτήριο» ( βλέπε πρόγραμμα ριζοσπαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης του συνδυασμού μας )  και

γ) ανακύκλωση-κομποστοποίηση (λιπασματοποίηση), έτσι ώστε μια πολύ μικρή – έως μηδενική – ποσότητα απορριμμάτων να καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Οι τρείς αυτές δράσεις(σε συνδυασμό) (αδιαπραγμάτευτος στρατηγικός στόχος του συνδυασμού μας) είναι οι φθηνότερες (δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις), προστατεύουν το περιβάλλον, μπορούν να υλοποιηθούν από τις τοπικές κοινωνίες και τα οφέλη αυτών τα καρπώνεται η τοπική κοινωνία.

 

Η υλοποίηση του παραπάνω στρατηγικού μας σχεδιασμού περνάει μέσα από  την κατάρτιση ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ενός αποτελεσματικού κανονισμού καθαριότητας (στον οποίο  θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων) , μέσα από  διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής.

Οι πυλώνες της παραπάνω στρατηγικής μας επιλογής θα είναι:

α) οι  υπάρχουσες δομές καθαριότητας και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου ( ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικός εξοπλισμός, ΧΥΤΑ ), με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, οι οποίες θα αναδιαταχθούν πλήρως και θα συμπληρωθούν, με στόχο την εξυπηρέτηση του παραπάνω τοπικού σχεδίου . Η αναδιάταξη αυτή, αποτέλεσμα ακριβούς αποτύπωσης και αξιολόγησης όλων των πλευρών της σημερινής κατάστασης, θα βρεί και την έκφρασή της σε έναν νέο, λειτουργικό, εφαρμόσιμο και άρα αποτελεσματικό κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.

β) το γραφείο Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων του Δήμου ( μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται, κάθε φορά, η διαθεσιμότητα των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την χρηματοδότηση των σχετικών υποστηρικτικών προγραμμάτων ) και

γ) η ουσιαστική και οργανωμένη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο παραπάνω εγχείρημα μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο και στοχευμένο πρόγραμμα συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών κάθε ηλικίας, καθώς και μέσα από  την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των μαθητών στα σχολεία.

           Άμεσος  στόχος μας αποτελεί η πλήρης αντιστροφή της εικόνας του δήμου σε ό,τι αφορά τη καθαριότητα (στο τέλος του πρώτου 4μήνου) και στρατηγικός στόχος  η σταδιακή αρχικά και σημαντική (μεγαλύτερη από 60%), σε βάθος 5ετίας, μείωση των αποβλήτων, που θα οδηγούνται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Βασικό εργαλείο της ανακύκλωσης θα αποτελέσει η διαλογή στην πηγή (στρατηγική επιλογή η εφαρμογή του συστήματος των 4 κάδων) με δραστηριότητες στο επίπεδο της κατοικίας, της γειτονιάς, του εργασιακού χώρου, των υπηρεσιών και στο επίπεδο του δήμου.

Θα περιλαμβάνουν, κυρίως:

α) διαχωρισμό στην πηγή ανακυκλώσιμων – ανακτήσιμων υλικών.

β) διαχωρισμό, ειδικά, των οργανικών υλικών – με κομποστοποίηση στο επίπεδο της κατοικίας ή της γειτονιάς.

γ) μηχανική κομποστοποίηση, από μεγάλους παραγωγούς οργανικών (στρατόπεδα, νοσοκομεία,  ξενοδοχεία κλπ.).

δ) εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων για απόβλητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

ε) δομές επαναχρησιμοποίησης («ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ – ΑΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ»).

             Πιστεύουμε ότι ένα μοντέλο δημόσιας-κοινωνικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με  το οποίο η συνολική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών) στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση), συνεταιρισμών κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας , εργατικών σωματείων και άλλων συλλογικοτήτων μιας κοινότητας, με προτεραιότητα στον κοινωνικό έλεγχο, στη συμμετοχή των πολιτών και στις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού  είναι απολύτως αναγκαία και εφικτή.