Αιτωλικό Πανοραμική

Το Αιτωλικό χρόνια τώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ύδρευσης. Το πρόβλημα σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτοκ. 78/17-02-2014 και 79/3-02-2014 αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού του δικτύου του Αιτωλικού που έγινε με την από 27-01-2014 υγειονομική αναγνώριση,  επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο πράγμα που το κάνει απαγορευτικό ακόμη και για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα η ακαταλληλότητα του να επιβαρύνει δυσβάσταχτα το σύνολο των νοικοκυριών στο Αιτωλικό. Η μη αντιμετώπισή του και από τον πρώην Δήμο Αιτωλικού και από τον Διευρυμένο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με σοβαρό επιστημονικό τρόπο έχει οδηγήσει την κατάσταση σε οριακό σημείο. Την στιγμή που γνώριζαν το πρόβλημα ουσιαστικά είχαν και έχουν  κάνει ελάχιστη προσπάθεια για εξεύρεση λύσης. Ο συνδυασμός μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ

  1. Κατάλληλη ειδική επεξεργασία, απολύμανση στην πηγή Κεφαλόβρυσου σύμφωνα με την επιστημονική πρακτική.
  2. Μέτρα προστασίας των γεωτρήσεων, δεξαμενών και τοποθέτηση κρουνών δειγματοληψίας για να υπάρχει ασφαλές δείγμα καταλληλότητας νερού.
  3. Καθιέρωση από την ΔΕΥΑΜ μειωμένου τιμολογίου για τον πρώην Δήμο Αιτωλικού, όπως ο νόμος προβλέπει και πολλές άλλες ΔΕΥΑ εφαρμόζουν (π.χ. ΔΕΥΑ Αγρινίου)
  4. Προμήθεια ικανών ποσοτήτων πόσιμου νερού μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα σε εβδομαδιαία βάση που θα καλύπτει κατά προτεραιότητα τις βασικές ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων από πιστώσεις του Δήμου, λόγω εκτάκτων αναγκών που καθιστούν το πρόβλημα μόνιμο. Εκτίμηση δαπάνης για τον Δήμο σε ετήσια βάση περίπου 35.000 ευρώ. Διεκδίκηση έκτακτης χρηματοδότησης για αυτό.
  5. Εντοπισμός, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μεγάλων καταναλώσεων νερού, σε σχέση με τον πληθυσμό γεγονός που δηλώνει ανεξέλεγκτη χρήση νερού, βλάβες στο δίκτυο Αιτωλικού με μεγάλες απώλειες και διαρροές που σε συνδυασμό με την εισροή υγρών αποβλήτων δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση.
  6. Εκπόνηση ΑΜΕΣΑ υδρογεωλογικών μελετών για εντοπισμό πιθανών πηγών υδροληψίας. Κάτι τέτοιο κατά απαράδεκτο τρόπο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και προχωράμε στα τυφλά.
  7. Εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου των υδροληψιών, προστασία της ευρύτερης περιοχής καθώς και ανίχνευση πιθανών εστιών μόλυνσης και εξάλειψη αυτών.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ

  1. Δημοπράτηση-ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης των παλαιών παροχών με το νέο δίκτυο της πόλης που κατασκευάστηκε πριν πέντε (5) χρόνια στο νότιο και στο βόρειο τμήμα του νησιού, ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρροών και της μόλυνσης του υφιστάμενου δικτύου.
  2. Διεκδίκηση ένταξης της προταθείσας λύσης μεταφοράς νερού από το Δίκτυο Μεσολογγίου και του Ευήνου και χρηματοδότησή του από Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά απόλυτη προτεραιότητα από τον Δήμο.
  3. Διάθεση τμηματικών πιστώσεων του Δήμου (ΣΑΤΑ, άλλες πηγές) ώστε από ίδιους πόρους να ξεκινήσει το έργο.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΟ, ΥΓΙΕΙΝΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ