Ο συνδυασμός Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Πάνο Παπαδόπουλο συνεχίζει να απαντά στο κρίσιμο ερώτημα του ΠΩΣ θα έρθει η αλλαγή στα κακώς κείμενα.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Κεντρικός Στόχος: Δημιουργία  περιφέρειας-δήμου με ποιοτική γεωργία-κτηνοτροφία απευθυνόμενη σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου με προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία .

protogenis tomeas

 

ΠΩΣ θα στηριχθεί εμπράκτως ο πρωτογενής τομέας:

1. Η υπεύθυνη ενημέρωση  είναι η  μόνη λύση  για τους αγρότες-κτηνοτρόφους-αλιείς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή είναι  ελλιπής η πληροφόρησή τους στον ευρύτερο Νομό Αιτωλοακαρνανίας για το λόγο αυτό θα δημιουργήσουμε γραφείο πληροφόρησης πρωτογενούς τομέα.

2. Διεκδίκηση τροποποίησης του νόμου περί Συν/σμων 4015/11 με ελάχιστο αριθμό μελών τα Δέκα(10) αντί των είκοσι  μελών (20) και ελάχιστο κεφάλαιο τα δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 ευρώ) αντί των 30.000 ευρώ, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμοι αγροτικοί Συν/σμοί μέσα στην κρίση.

3. α) Ένταξη έργων βελτίωσης ΤΟΕΒ σε ευρωπαϊκά προγράμματα στη νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων ΤΟΕΒ λόγω παλαιότητας (τα δίκτυα έχουν διάρκεια ζωής 25 χρόνια και τα δικά μας δίκτυα έχουν ξεπεράσει τα 40 χρόνια!)

β) Διεκδίκηση βιομηχανικού τιμολόγιου ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ΤΟΕΒ και όχι οικιακού τιμολόγιου, διότι αποτελεί το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας των ΤΟΕΒ.

4. Πιστοποίηση αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής περιφέρειας, σε όλα τα στάδια της από το χωράφι εως τον τελ

ικό καταναλωτή με στόχο ασφάλεια τροφίμων.

5.  Ενθάρρυνση βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας

6. Δημιουργία: ΠΟΠ, ΠΓΕ, brand name προϊόντων, με σκοπό να αποκτήσουμε ανταγωνιστικά προϊόντα με δημιουργία Ενιαίου σήματος προϊόντος  για την Δυτική Ελλάδα.

7. Βελτίωση οδικού δικτύου αγροτικών περιοχών με ταυτόχρονη βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

8. Ίδρυση νέων σύγχρονων σφαγείων στον πρώην δήμο Οινιάδων.

9. Στόχος η διατήρηση–μόνιμα  του  τοπικού  κτηνιατρείου Κατοχής (η υπάλληλος έχει οργανική θέση στο Μεσολόγγι) ώστε να δίνονται λύσεις και στον πιο απομακρυσμένο κτηνοτρόφο.

10. Επέκταση «ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών» στην Αιτ/νία: Συγκεκριμένα αποκατάσταση της αδικίας που ισχύει από το 1993, δηλαδή επέκταση του ΠΟΠ  με την καθιέρωση για το σύνολο της εθνικής παραγωγής ποικιλίας ελιάς Καλαμών, ενός ενιαίου Ελληνικού Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Ελληνικό προϊόν της ποικιλίας Ελιάς Καλαμών), όπως η Ελληνική Φέτα, με την επωνυμία ‘kalamata olive’ αίτημα το οποίο υποστηρίζει και η «ΠΕΜΕΤΕ».

 

 Προτάσεις-Διεκδικήσεις για τους αγρότες-κτηνοτρόφους

 

protogenis tomeas 2

  1. Ρύθμιση χρεών για όλα τα «ληξιπρόθεσμα» δάνεια των αγροτών και όχι μόνο για τα κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ
  2. Μειωμένοτιμολόγιο αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος
  3. Μειωμένη τιμή πετρελαίου για αγρότες-κτηνοτροφους
  4. Πρόγραμμα ρύθμισης (τριετίας) ακτημόνων  ώστε να αποπληρωθούν όλες οι παλιές απαλλοτριώσεις. (πιθανή συνεργασία και με τράπεζα γιαδιευκόλυνση ακτημόνων)
  5. Ειδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με ΤΟΕΒ και τράπεζες για ρύθμιση οφειλών αγροτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα  και των ΤΟΕΒ και των αγροτών.
  6. Διεκδίκηση  ειδικού προγράμματος  «Μικρών σχεδίων βελτίωσης» για την  περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έως 100.000 ευρώ για δημιουργία ευέλικτων υποδομών της γεωργικής-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (θερμοκήπια, ψυγεία, μικρά συσκευαστήρια, αποθήκες, κ.λ.π)
  7. Ανασυγκρότηση υπηρεσιών ώστε να είναι λειτουργική η παρεχόμενη υπηρεσία για να δίνονται λύσεις και όχι να καρκινοβατούν προγράμματα.